Διαδρομή

Οδός Δαγκλή 3

Περιγραφή προσβασιμότητας

Παρατηρήσεις κινούμενοι από Κομνηνών προς Ελ.Βενιζέλου

Το καθαρό πλάτος του αριστερού πεζοδρομίου (0,7 μ.)  είναι ενιαίο. Συνολικό πλάτος: 2,4 μ.

Το υλικό στην τελική επιφάνεια του αριστερού πεζοδρομίου είναι πλάκες.

Το καθαρό πλάτος του δεξιού πεζοδρομίου (1 μ.)  είναι ενιαίο. Συνολικό πλάτος: 1,3 μ.

Το υλικό στην τελική επιφάνεια του δεξιού πεζοδρομίου είναι πλάκες.

Η όδευση των πεζών στα πεζοδρόμια είναι χωρίς εμπόδια και ανισοσταθμίες (σκαλοπάτια, κλπ.).

Υπάρχουν σε όλο το μήκος της οδού οι απαραίτητες σκάφες που επιτρέπουν σε ένα άτομο να διασχίσει την οδό από την αρχή ως το τέλος της. (π.χ., όταν είναι απαραίτητο να αλλάξει πλευρά το άτομο, οι «σκάφες» στις διαβάσεις είναι η μία απέναντι της άλλης.)

Το άτομο μπορεί να διασχίσει ολόκληρο τον δρόμο από το αριστερό πεζοδρόμιο.

Προσοχή: Μερικές «σκάφες» στο τελείωμά τους προς το οδόστρωμα σχηματίζουν έντονο σκαλοπάτι, άνω των 2 cm.

Υπάρχουν σε όλο το μήκος της οδού «οδηγό τυφλών» ώστε να επιτρέπουν σε ένα άτομο να διασχίσει την οδό από την αρχή ως το τέλος της. Π.χ., όταν είναι απαραίτητο να αλλάξει πλευρά το άτομο, οι «οδηγοί» στις διαβάσεις είναι ο ένας απέναντι του άλλου.

Συγκεκριμένα, το άτομο μπορεί να διασχίσει ολόκληρο τον δρόμο από το δεξιό πεζοδρόμιο.

Παρατήρηση: Βρέθηκαν σκάφες οι οποίες δεν φέρουν επισήμανση με κατάλληλες πλάκες τύπου «ΚΙΝΔΥΝΟΣ» (πουθενά).

Στις διαβάσεις δεν υπάρχουν φωτεινοί σηματοδότες.

Οι πινακίδες, τα φανάρια και λοιπά στοιχεία επί στύλου τοποθετούνται παντού σε ύψος πάνω από 2,20μ από το έδαφος.

Οι πινακίδες, τα φανάρια και λοιπά στοιχεία επί στύλου τοποθετούνται κατά το δυνατόν συγκεντρωμένες (πχ. σε ένα κοινό στύλο).

Προσοχή: Μερικές φορές, στα σημεία που υπάρχουν καλάθια ή κάδοι σκουπιδιών δεν πάντα απομένει το απαραίτητο καθαρό πλάτος 90cm για τη διέλευση πεζών.

Δεν υπάρχουν παγκάκια επί της οδού.

Ο φωτισμός τις νυχτερινές ώρες είναι επαρκής, π.χ. για τον εντοπισμό εμποδίων από άτομα με προβλήματα όρασης.

Δεν υπάρχουν επί της οδού θέσεις στάθμευσης οχημάτων ατόμων με αναπηρία.

Δεν υπάρχουν επί της οδού στάσεις μέσων συγκοινωνιών. Εικόνες