Διαδρομή

Οδός Παλαιολόγου

Περιγραφή προσβασιμότητας

Παρατηρήσεις κινούμενοι από Ρωμανού προς Μακαρίου

Δεν υπάρχουν πεζοδρόμια σε αυτόν τον δρόμο

Προσοχή: Υπάρχουν σημαντικά εμπόδια ή/και ανισοσταθμίες (σκαλοπάτια, κλπ.).

Δεν υπάρχουν σε όλο το μήκος της οδού οι απαραίτητοι «οδηγοί τυφλών» ώστε να επιτρέπουν σε ένα άτομο να διασχίσει την οδό από την αρχή ως το τέλος της.

Στις διαβάσεις δεν υπάρχουν φωτεινοί σηματοδότες.

Δεν υπάρχουν παγκάκια επί της οδού.

Προσοχή: Ο φωτισμός του δρόμου τις νυχτερινές ώρες δεν είναι επαρκής, π.χ. για τον εντοπισμό εμποδίων από άτομα με προβλήματα όρασης.

Δεν υπάρχουν επί της οδού θέσεις στάθμευσης οχημάτων ατόμων με αναπηρία.

Δεν υπάρχουν επί της οδού στάσεις μέσων συγκοινωνιών.

Λοιπές παρατηρήσεις: καθόλου προσπελάσιμη, πρόσβαση μόνο από σκάλες που οδηγούν στην οδό ΔαγκλήΕικόνες