Διαδρομή

Οδός Φιλοπτώχου 2

Περιγραφή προσβασιμότητας

Παρατηρήσεις κινούμενοι από Φιλίππου προς Βενιζέλου

Υπάρχει πεζοδρόμιο μόνο από τη μία πλευρά του δρόμου.

Το καθαρό πλάτος του αριστερού πεζοδρομίου (1,3 μ.)  είναι ενιαίο. Συνολικό πλάτος: 1,3 μ.

Δεν υπάρχει δεξί πεζοδρόμιο

Το υλικό στην τελική επιφάνεια του αριστερού πεζοδρομίου είναι πλάκες.

Η όδευση των πεζών στα πεζοδρόμια είναι χωρίς εμπόδια και ανισοσταθμίες (σκαλοπάτια, κλπ.).

Δεν υπάρχουν σε όλο το μήκος της οδού οι απαραίτητοι «οδηγοί τυφλών» ώστε να επιτρέπουν σε ένα άτομο να διασχίσει την οδό από την αρχή ως το τέλος της.

Δεν υπάρχουν πουθενά προεξέχοντα κλαδιά από δέντρα σε ύψος μικρότερο των 2,20μ από το έδαφος.

Στις διαβάσεις δεν υπάρχουν φωτεινοί σηματοδότες.

Προσοχή: Κάποιες πινακίδες, φανάρια ή/και λοιπά στοιχεία επί στύλου βρέθηκαν σε ύψος κάτω από 2,20μ από το έδαφος.

Οι πινακίδες, τα φανάρια και λοιπά στοιχεία επί στύλου τοποθετούνται κατά το δυνατόν συγκεντρωμένες (πχ. σε ένα κοινό στύλο).

Δεν υπάρχουν παγκάκια επί της οδού.

Προσοχή: Σε μερικά σημεία, ο φωτισμός τις νυχτερινές ώρες δεν είναι επαρκής, π.χ. για τον εντοπισμό εμποδίων από άτομα με προβλήματα όρασης.

Δεν υπάρχουν επί της οδού θέσεις στάθμευσης οχημάτων ατόμων με αναπηρία.

Δεν υπάρχουν επί της οδού στάσεις μέσων συγκοινωνιών.