Διαδρομή

Οδός Ερυθρού Σταυρού 1

Γενική περιγραφή

Η οδός προσφέρει πρόσβαση σε:

  • Πάρκο Μνήμης Κολοκοτρώνη πεζόδρομους/πλατείες.
  • Πάρκο Φαλήρου πάρκα/κήπους. 
Περιγραφή προσβασιμότητας

Παρατηρήσεις κινούμενοι από Ερυθρού Σταυρού 1 προς Ερυθρού Σταρού 68

Το καθαρό πλάτος του αριστερού πεζοδρομίου (1,3 μ.) δεν είναι ενιαίο. Συνολικό πλάτος: 3 μ.

Το υλικό στην τελική επιφάνεια του αριστερού πεζοδρομίου είναι πλάκες.

Το καθαρό πλάτος του δεξιού πεζοδρομίου (2,5 μ.) δεν είναι ενιαίο. Συνολικό πλάτος: 7,9 μ.

Το υλικό στην τελική επιφάνεια του δεξιού πεζοδρομίου είναι πλάκες.

Προσοχή: Υπάρχουν μερικά σημεία στα πεζοδρόμια στα οποία η όδευση των πεζών είναι με εμπόδια ή/και ανισοσταθμίες (σκαλοπάτια, κλπ.).

Υπάρχουν σε όλο το μήκος της οδού οι απαραίτητες σκάφες που επιτρέπουν σε ένα άτομο να διασχίσει την οδό από την αρχή ως το τέλος της. (π.χ., όταν είναι απαραίτητο να αλλάξει πλευρά το άτομο, οι «σκάφες» στις διαβάσεις είναι η μία απέναντι της άλλης.)

ένα εμπόδιο στο ύψος της οδού Χρυστόμου (φανάρι)

Προσοχή: Μερικές «σκάφες» στο τελείωμά τους προς το οδόστρωμα σχηματίζουν έντονο σκαλοπάτι, άνω των 2 cm.

Υπάρχουν σε όλο το μήκος της οδού «οδηγό τυφλών» ώστε να επιτρέπουν σε ένα άτομο να διασχίσει την οδό από την αρχή ως το τέλος της. Π.χ., όταν είναι απαραίτητο να αλλάξει πλευρά το άτομο, οι «οδηγοί» στις διαβάσεις είναι ο ένας απέναντι του άλλου.

Συγκεκριμένα, το άτομο μπορεί να διασχίσει ολόκληρο τον δρόμο από το δεξιό πεζοδρόμιο.

Παρατήρηση: Βρέθηκαν σκάφες οι οποίες δεν φέρουν επισήμανση με κατάλληλες πλάκες τύπου «ΚΙΝΔΥΝΟΣ» (παντού).

Για την κατασκευή του «οδηγού τυφλών» σε μερικές περιπτώσεις δε χρησιμοποιούνται με συνέπεια οι σωστοί τύποι πλακών.

Μερικές φορές, οι «οδηγοί τυφλών» -όπου έχουν κατασκευαστεί- εμποδίζονται: περίπτερα, τηλεφωνικούς θαλάμους, πάγκους πώλησης, κλπ.

Προσοχή: Υπάρχουν μερικά δέντρα με κλαδιά σε ύψος μικρότερο των 2,20μ από το έδαφος.

Μερικά φανάρια έχουν και ηχητική σήμανση.

Μερικά φανάρια έχουν και οπτική ειδοποίηση αντίστροφης μέτρησης.

Προσοχή: Κάποιες πινακίδες, φανάρια ή/και λοιπά στοιχεία επί στύλου βρέθηκαν σε ύψος κάτω από 2,20μ από το έδαφος.

Οι πινακίδες, τα φανάρια και λοιπά στοιχεία επί στύλου τοποθετούνται κατά το δυνατόν συγκεντρωμένες (πχ. σε ένα κοινό στύλο).

Προσοχή: Μερικές φορές, στα σημεία που υπάρχουν καλάθια ή κάδοι σκουπιδιών δεν πάντα απομένει το απαραίτητο καθαρό πλάτος 90cm για τη διέλευση πεζών.

Προσοχή: Σε μερικές περιπτώσεις, τα υφιστάμενα τηλέφωνα δημόσιας χρήσης, γραμματοκιβώτια, κλπ. δεν είναι προσπελάσιμα για άτομα με αναπηρικό αμαξίδιο ή δεν είναι σε ύψος που να μπορεί να εξυπηρετηθεί άτομο σε αμαξίδιο).

Προσοχή: Σε κάποια από τα παγκάκια που υπάρχουν, δεν υπάρχει πρόβλεψη χώρου δίπλα για να σταθεί άτομο με αναπηρικό αμαξίδιο.

Προσοχή: Σε μερικά σημεία, ο φωτισμός τις νυχτερινές ώρες δεν είναι επαρκής, π.χ. για τον εντοπισμό εμποδίων από άτομα με προβλήματα όρασης.

Επί της οδού υπάρχουν 3 στάσεις μέσων συγκοινωνιών.

Βρίσκονται: 1 αριστερά/ 2 δεξιά

Υπάρχει στέγαστρο.

Είναι δυνατή η προσεγγίση με αναπηρικό αμαξίδιο (π.χ., δεν μεσολαβούν σκαλιά ή στενά περάσματα, κλπ.).Εικόνες