Διαδρομή

Οδός Ερυθρού Σταυρού 2

Περιγραφή προσβασιμότητας

Παρατηρήσεις κινούμενοι από Κουντουριώτη προς Αβέρωφ

Το καθαρό πλάτος του αριστερού πεζοδρομίου δεν είναι ενιαίο.

Το υλικό στην τελική επιφάνεια του αριστερού πεζοδρομίου είναι πλάκες.

Το καθαρό πλάτος του δεξιού πεζοδρομίου δεν είναι ενιαίο. 

Το υλικό στην τελική επιφάνεια του δεξιού πεζοδρομίου είναι κυβόλιθους.

Η όδευση των πεζών στα πεζοδρόμια είναι χωρίς εμπόδια και ανισοσταθμίες (σκαλοπάτια, κλπ.).

Υπάρχουν σε όλο το μήκος της οδού οι απαραίτητες σκάφες που επιτρέπουν σε ένα άτομο να διασχίσει την οδό από την αρχή ως το τέλος της (π.χ., όταν είναι απαραίτητο να αλλάξει πλευρά το άτομο, οι «σκάφες» στις διαβάσεις είναι η μία απέναντι της άλλης)

Το άτομο μπορεί να διασχίσει ολόκληρο τον δρόμο από το αριστερό πεζοδρόμιο.

Οι «σκάφες» στο τελείωμά τους προς το οδόστρωμα είναι ομαλές (δηλ. δε σχηματίζουν σκαλοπάτι άνω των 2 cm).

Υπάρχουν σε όλο το μήκος της οδού «οδηγό τυφλών» ώστε να επιτρέπουν σε ένα άτομο να διασχίσει την οδό από την αρχή ως το τέλος της. Π.χ., όταν είναι απαραίτητο να αλλάξει πλευρά το άτομο, οι «οδηγοί» στις διαβάσεις είναι ο ένας απέναντι του άλλου.

Συγκεκριμένα, το άτομο μπορεί να διασχίσει ολόκληρο τον δρόμο από το αριστερό πεζοδρόμιο.

Παρατήρηση: Βρέθηκαν σκάφες οι οποίες δεν φέρουν επισήμανση με κατάλληλες πλάκες τύπου «ΚΙΝΔΥΝΟΣ» (σε μερικές περιπτώσεις).

Για την κατασκευή του «οδηγού τυφλών» χρησιμοποιούνται παντού με συνέπεια οι κατάλληλοι τύποι πλακών.

Μερικές φορές, οι «οδηγοί τυφλών» -όπου έχουν κατασκευαστεί- εμποδίζονται: από «παρκαρισμένα» μηχανάκια και ποδήλατα

Προσοχή: Τα πεζοδρόμια στο άκρο τους προς το οδόστρωμα, σε κάποια σημεία δεν έχουν τίποτα (π.χ., κολωνάκια, κιγκλίδωμα, παρτέρια ή άλλα στοιχεία).

Προσοχή: Υπάρχουν μερικά δέντρα με κλαδιά σε ύψος μικρότερο των 2,20μ από το έδαφος.

Κανένα από τα φανάρια δεν έχει και ηχητική σήμανση.

Κανένα από τα φανάρια δεν έχει και οπτική ειδοποίηση αντίστροφης μέτρησης.

Οι πινακίδες, τα φανάρια και λοιπά στοιχεία επί στύλου τοποθετούνται παντού σε ύψος πάνω από 2,20μ από το έδαφος.

Οι πινακίδες, τα φανάρια και λοιπά στοιχεία επί στύλου τοποθετούνται κατά το δυνατόν συγκεντρωμένες (πχ. σε ένα κοινό στύλο).

Προσοχή: Στα σημεία που υπάρχουν καλάθια ή κάδοι σκουπιδιών δεν υπάρχει το απαραίτητο καθαρό πλάτος 90cm για τη διέλευση πεζών.

Τα τηλέφωνα δημόσιας χρήσης, γραμματοκιβώτια, κλπ. είναι προσπελάσιμα για άτομα με αναπηρικό αμαξίδιο και σε ύψος που να μπορεί να εξυπηρετηθεί άτομο σε αμαξίδιο (δηλ. χωρίς σκαλάκια, τα στοιχεία τους είναι σε ύψος 90cm από το έδαφος, κ.λπ.).

Προσοχή: Στα παγκάκια που υπάρχουν, δεν υπάρχει πρόβλεψη χώρου δίπλα για να σταθεί άτομο με αναπηρικό αμαξίδιο.

Ο φωτισμός τις νυχτερινές ώρες είναι επαρκής, π.χ. για τον εντοπισμό εμποδίων από άτομα με προβλήματα όρασης.

Επί της οδού υπάρχουν 1 στάσεις μέσων συγκοινωνιών.

Υπάρχει στέγαστρο.

Προσοχή: Δεν μπορεί να τις προσεγγίσει άτομο σε αναπηρικό αμαξίδιο.

Προσοχή: Οι στάσεις δεν είναι εύκολα εντοπίσιμες από άτομα με προβλήματα όρασης.Εικόνες