Έγγραφο

Πληροφοριακός Οδηγός Καβάλας (Έκδοση: Δεκέμβριος 2020)

Γενική περιγραφή

Ο παρών Οδηγός παρουσιάζει αξιοθέατα, υπηρεσίες και διευκολύνσεις που θα βρείτε στην πόλη της Καβάλας με αναλυτικές πληροφορίες για τη φιλικότητα και την προσβασιμότητά τους για τις διάφορες κατηγορίες αναπηρίας. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες συλλέχθηκαν μεθοδικά με αυτοψίες στο πεδίο, απευθύνονται σε όλους, είτε την επισκέπτονται για πρώτη φορά, είτε ζουν εδώ.

Οι εν λόγω αυτοψίες από ειδικά εκπαιδευμένους επιθεωρητές σε συνεργασία με εκπροσώπους του τοπικού αναπηρικού κινήματος δεν είχαν ως στόχο να πιστοποιήσουν την προσβασιμότητα των ελεγχόμενων υποδομών σύμφωνα με σχετικά πρότυπα και οδηγίες προσβασιμότητας. Με γνώση της ποικιλομορφίας των αναγκών των ατόμων με αναπηρία, σκοπός των επιθεωρήσεων ήταν να καταγραφούν μεθοδικά οι υφιστάμενες συνθήκες πρόσβασης, με αναφορά σε συγκεκριμένες μετρήσεις όπου κρίθηκε απαραίτητο, ώστε ο κάθε ενδιαφερόμενος/αναγνώστης να έχει στη διάθεσή του τα απαραίτητα στοιχεία που θα του επιτρέψουν να εκτιμήσει ο ίδιος αν οι προτεινόμενες επιλογές είναι ή όχι κατάλληλες για την προσωπική του εξυπηρέτηση και ασφάλεια.

Ο Οδηγός αυτός ευελπιστούμε να προσελκύσει και να διευκολύνει τον καθένα σας ξεχωριστά να επισκεφτείτε και να απολαύσετε χωρίς εμπόδια την Καβάλα. Να γνωρίσετε τις μοναδικές της παραδόσεις, τα τοπικά προϊόντα, τα ήθη και έθιμα, τα πολιτιστικά ενδιαφέροντα και την απαράμιλλη φυσική ομορφιά περιοχής και να την αγαπήσετε όπως της αξίζει.


ΈΚΔΟΣΗ

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.)
Ελ. Βενιζέλου 236, T.Κ. 163 41, Ηλιούπολη
+30 210 99 49 8 37
esaea@otenet.gr
www.esamea.gr


Αθήνα, 2020

Η αναδημοσίευση μέρους ή ολόκληρου του Οδηγού απαγορεύεται χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.


ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ

EUROPRAXIS μ.ΙΚΕ
Βέργας 4, Τ.Κ. 17673 Καλλιθέα, Αθήνα
+30 210 82 10 895
info@euro-praxis.com
www.euro-praxis.com

 

Η παρούσα έκδοση δημιουργήθηκε από την Ε.Σ.Α.μεΑ. στο πλαίσιο της Πράξης Άρση ανισοτήτων, κοινωνική ενσωμάτωση και πληροφόρηση για όλους της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης δήμου Καβάλας 2014-2000 με τίτλο Καβάλα 2023: Δημιουργική πόλη-τουριστικός προορισμός αριστείας (βλ. www.urbankavala.gr). Η Πράξη εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014-2020» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.


Προσβάσιμα αρχεία Προσβάσιμο PDF Προσβάσιμο MS Word Μορφή απλού κειμένου Προσβάσιμο HTML Έκδοση για μειωμένη όραση (Large Print) Μορφή (Braille) Μορφή ήχου (MP3)