Διαδρομή

Οδός Κασσάνδρου 2

Γενική περιγραφή

Η οδός προσφέρει πρόσβαση σε:

  • 1 πεζόδρομο/πλατεία.
  • 1 πάρκο/κήπο.
Περιγραφή προσβασιμότητας

Παρατηρήσεις κινούμενοι από Βενιζέλου προς Εθνάρχου Μακαρίου 

Το καθαρό πλάτος του αριστερού πεζοδρομίου (1 μ.) δεν είναι ενιαίο. Συνολικό πλάτος: 1 μ.

Το υλικό στην τελική επιφάνεια του αριστερού πεζοδρομίου είναι πλάκες.

Το καθαρό πλάτος του δεξιού πεζοδρομίου (1 μ.) δεν είναι ενιαίο. Συνολικό πλάτος: 1 μ.

Το υλικό στην τελική επιφάνεια του δεξιού πεζοδρομίου είναι πλάκες.

Προσοχή: Στα πεζοδρόμια υπάρχουν σημαντικά εμπόδια ή/και ανισοσταθμίες (σκαλοπάτια, κλπ.).

Υπάρχουν σε όλο το μήκος της οδού «οδηγό τυφλών» ώστε να επιτρέπουν σε ένα άτομο να διασχίσει την οδό από την αρχή ως το τέλος της. Π.χ., όταν είναι απαραίτητο να αλλάξει πλευρά το άτομο, οι «οδηγοί» στις διαβάσεις είναι ο ένας απέναντι του άλλου.

Συγκεκριμένα, το άτομο μπορεί να διασχίσει ολόκληρο τον δρόμο από το αριστερό πεζοδρόμιο.

Παρατήρηση: Βρέθηκαν σκάφες οι οποίες δεν φέρουν επισήμανση με κατάλληλες πλάκες τύπου «ΚΙΝΔΥΝΟΣ» (παντού).

Για την κατασκευή του «οδηγού τυφλών» χρησιμοποιούνται παντού με συνέπεια οι κατάλληλοι τύποι πλακών.

Μερικές φορές, οι «οδηγοί τυφλών» -όπου έχουν κατασκευαστεί- εμποδίζονται: από καταστηματάρχες που τοποθετούν εμπόδια (τραπεζοκαθίσματα, πινακίδες, γλάστρες)από «παρκαρισμένα» μηχανάκια και ποδήλατα

Προσοχή: Τα πεζοδρόμια στο άκρο τους προς το οδόστρωμα, σε όλο τους το μήκος δεν έχουν τίποτα (π.χ., κολωνάκια, κιγκλίδωμα, παρτέρια ή άλλα στοιχεία).

Δεν υπάρχουν πουθενά προεξέχοντα κλαδιά από δέντρα σε ύψος μικρότερο των 2,20μ από το έδαφος.

Προσοχή: Τα δέντρα επί των πεζοδρομίων δεν έχουν σχάρες στους λάκκους φύτευσης.

Κανένα από τα φανάρια δεν έχει και ηχητική σήμανση.

Κανένα από τα φανάρια δεν έχει και οπτική ειδοποίηση αντίστροφης μέτρησης.

Οι πινακίδες, τα φανάρια και λοιπά στοιχεία επί στύλου τοποθετούνται παντού σε ύψος πάνω από 2,20μ από το έδαφος.

Οι πινακίδες, τα φανάρια και λοιπά στοιχεία επί στύλου τοποθετούνται μία πινακίδα ανά στύλο.

Όπου τοποθετούνται καλάθια ή κάδοι σκουπιδιών πάντα απομένει (στο πεζοδρόμιο) καθαρό πλάτος 90cm για τη διέλευση πεζών.

Προσοχή: Τα υφιστάμενα τηλέφωνα δημόσιας χρήσης, γραμματοκιβώτια, κλπ. δεν είναι προσπελάσιμα ή δεν είναι σε κατάλληλο ύψος για άτομα με αναπηρικό αμαξίδιο).

Προσοχή: Στα παγκάκια που υπάρχουν, δεν υπάρχει πρόβλεψη χώρου δίπλα για να σταθεί άτομο με αναπηρικό αμαξίδιο.

Ο φωτισμός τις νυχτερινές ώρες είναι επαρκής, π.χ. για τον εντοπισμό εμποδίων από άτομα με προβλήματα όρασης.

Επί της οδού υπάρχουν 2 θέσεις στάθμευσης οχημάτων ατόμων με αναπηρία.

Οι θέσεις αυτές έχουν σήμανση με το Διεθνές Σύμβολο Πρόσβασης στο έδαφος και σε ειδική πινακίδα επί στύλου.

Δεν υπάρχουν επί της οδού στάσεις μέσων συγκοινωνιών.
Εικόνες