Διαδρομή

Οδός Μητροπολίτου Χρυσοστόμου

Γενική περιγραφή

Η οδός προσφέρει πρόσβαση σε:

  • εστίαση, ΚΤΕΛ, ΙΚΑ, ΕΛΤΑ
Περιγραφή προσβασιμότητας

Παρατηρήσεις κινούμενοι από Εθνικής Αντιστάσεως προς Ελ. Βενιζέλου

Το καθαρό πλάτος του αριστερού πεζοδρομίου (2,4 μ.) δεν είναι ενιαίο. Συνολικό πλάτος: 5,9 μ.

Το υλικό στην τελική επιφάνεια του αριστερού πεζοδρομίου είναι πλάκες.

Το καθαρό πλάτος του δεξιού πεζοδρομίου (2,9 μ.)  είναι ενιαίο. Συνολικό πλάτος: 5,2 μ.

Το υλικό στην τελική επιφάνεια του δεξιού πεζοδρομίου είναι πλάκες.  

Η όδευση των πεζών στα πεζοδρόμια είναι χωρίς εμπόδια και ανισοσταθμίες (σκαλοπάτια, κλπ.).

Προσοχή: Μερικές «σκάφες» στο τελείωμά τους προς το οδόστρωμα σχηματίζουν έντονο σκαλοπάτι, άνω των 2 cm.

Δεν υπάρχουν σε όλο το μήκος της οδού οι απαραίτητοι «οδηγοί τυφλών» ώστε να επιτρέπουν σε ένα άτομο να διασχίσει την οδό από την αρχή ως το τέλος της.

Παρατήρηση: Βρέθηκαν σκάφες οι οποίες δεν φέρουν επισήμανση με κατάλληλες πλάκες τύπου «ΚΙΝΔΥΝΟΣ» (παντού).

Για την κατασκευή του «οδηγού τυφλών» χρησιμοποιούνται παντού με συνέπεια οι κατάλληλοι τύποι πλακών.

Μερικές φορές, οι «οδηγοί τυφλών» -όπου έχουν κατασκευαστεί- εμποδίζονται: από «παρκαρισμένα» μηχανάκια και ποδήλαταδέντρα, παρτέρια, παγκάκια

Προσοχή: Υπάρχουν μερικά δέντρα με κλαδιά σε ύψος μικρότερο των 2,20μ από το έδαφος.

Προσοχή: Τα δέντρα επί των πεζοδρομίων δεν έχουν σχάρες στους λάκκους φύτευσης.

Στις διαβάσεις δεν υπάρχουν φωτεινοί σηματοδότες.

Οι πινακίδες, τα φανάρια και λοιπά στοιχεία επί στύλου τοποθετούνται παντού σε ύψος πάνω από 2,20μ από το έδαφος.

Οι πινακίδες, τα φανάρια και λοιπά στοιχεία επί στύλου τοποθετούνται κατά το δυνατόν συγκεντρωμένες (πχ. σε ένα κοινό στύλο).

Όπου τοποθετούνται καλάθια ή κάδοι σκουπιδιών πάντα απομένει (στο πεζοδρόμιο) καθαρό πλάτος 90cm για τη διέλευση πεζών.

Προσοχή: Σε μερικές περιπτώσεις, τα υφιστάμενα τηλέφωνα δημόσιας χρήσης, γραμματοκιβώτια, κλπ. δεν είναι προσπελάσιμα για άτομα με αναπηρικό αμαξίδιο ή δεν είναι σε ύψος που να μπορεί να εξυπηρετηθεί άτομο σε αμαξίδιο).

Όπου υπάρχουν παγκάκια, υπάρχει και πρόβλεψη χώρου δίπλα για να σταθεί άτομο με αναπηρικό αμαξίδιο.

Ο φωτισμός τις νυχτερινές ώρες είναι επαρκής, π.χ. για τον εντοπισμό εμποδίων από άτομα με προβλήματα όρασης.

Επί της οδού υπάρχουν 5 θέσεις στάθμευσης οχημάτων ατόμων με αναπηρία.

Οι θέσεις αυτές έχουν σήμανση με το Διεθνές Σύμβολο Πρόσβασης στο έδαφος και σε ειδική πινακίδα επί στύλου.

Δεν υπάρχουν επί της οδού στάσεις μέσων συγκοινωνιών.