Διαδρομή

Οδός Κύπρου

Περιγραφή προσβασιμότητας


Η οδός προσφέρει πρόσβαση σε:

  • 1 πεζόδρομο/πλατεία.
  • 1 πάρκο/κήπο.

Παρατηρήσεις κινούμενοι από Φιλίππου προς Αβέρωφ

Το καθαρό πλάτος του αριστερού πεζοδρομίου (1,5 μ.) δεν είναι ενιαίο. Συνολικό πλάτος: 3,7 μ.

Το υλικό στην τελική επιφάνεια του αριστερού πεζοδρομίου είναι πλάκες.

Το καθαρό πλάτος του δεξιού πεζοδρομίου (1,5 μ.) δεν είναι ενιαίο. Συνολικό πλάτος: 3,7 μ.

Το υλικό στην τελική επιφάνεια του δεξιού πεζοδρομίου είναι πλάκες. 

Προσοχή: Στα πεζοδρόμια υπάρχουν σημαντικά εμπόδια ή/και ανισοσταθμίες (σκαλοπάτια, κλπ.).

Δεν υπάρχει οδηγός τυφλών σε αυτόν τον δρόμο.

Δεν υπάρχουν πουθενά προεξέχοντα κλαδιά από δέντρα σε ύψος μικρότερο των 2,20μ από το έδαφος.

Προσοχή: Τα δέντρα επί των πεζοδρομίων δεν έχουν σχάρες στους λάκκους φύτευσης.

Δεν υπάρχουν διαβάσεις.

Οι πινακίδες, τα φανάρια και λοιπά στοιχεία επί στύλου τοποθετούνται παντού σε ύψος πάνω από 2,20μ από το έδαφος.

Οι πινακίδες, τα φανάρια και λοιπά στοιχεία επί στύλου τοποθετούνται μία πινακίδα ανά στύλο.

Όπου υπάρχουν παγκάκια, υπάρχει και πρόβλεψη χώρου δίπλα για να σταθεί άτομο με αναπηρικό αμαξίδιο.

Ο φωτισμός τις νυχτερινές ώρες είναι επαρκής, π.χ. για τον εντοπισμό εμποδίων από άτομα με προβλήματα όρασης.

Δεν υπάρχουν επί της οδού θέσεις στάθμευσης οχημάτων ατόμων με αναπηρία.

Δεν υπάρχουν επί της οδού στάσεις μέσων συγκοινωνιών.

Λοιπές παρατηρήσεις: Ο δρόμος είναι από κυβόλιθους από την αρχή μέχρι το τέλος. Κύπρου 4 έχει οδηγό τυφλών και ράμπα(122εκ-10 μοίρες) για πρόσβαση στον Κήπο.


Εικόνες