Διαδρομή

Οδός Βελισσαρίου

Περιγραφή προσβασιμότητας

Παρατηρήσεις κινούμενοι από Κομνηνών  προς Ελ.Βενιζέλου

Το καθαρό πλάτος του αριστερού πεζοδρομίου (0,8 μ.)  είναι ενιαίο. Συνολικό πλάτος: 1,2 μ.

Το υλικό στην τελική επιφάνεια του αριστερού πεζοδρομίου είναι πλακόστρωτο.

Το καθαρό πλάτος του δεξιού πεζοδρομίου (0,8 μ.)  είναι ενιαίο. Συνολικό πλάτος: 1,2 μ.

Το υλικό στην τελική επιφάνεια του δεξιού πεζοδρομίου είναι πλακόστρωτο.

Προσοχή: Στα πεζοδρόμια υπάρχουν σημαντικά εμπόδια ή/και ανισοσταθμίες (σκαλοπάτια, κλπ.).

Δεν υπάρχει οδηγός τυφλών σε αυτόν τον δρόμο.

Στις διαβάσεις δεν υπάρχουν φωτεινοί σηματοδότες.

Προσοχή: Στα σημεία που υπάρχουν καλάθια ή κάδοι σκουπιδιών δεν υπάρχει το απαραίτητο καθαρό πλάτος 90cm για τη διέλευση πεζών.

Δεν υπάρχουν παγκάκια επί της οδού.

Προσοχή: Σε μερικά σημεία, ο φωτισμός τις νυχτερινές ώρες δεν είναι επαρκής, π.χ. για τον εντοπισμό εμποδίων από άτομα με προβλήματα όρασης.

Δεν υπάρχουν επί της οδού θέσεις στάθμευσης οχημάτων ατόμων με αναπηρία.

Δεν υπάρχουν επί της οδού στάσεις μέσων συγκοινωνιών.

Λοιπές παρατηρήσεις: εγκάρσια κλίση. Εμπόδια σε ύψος μικρότερο των 2,20m (μπαλκόνι)


Εικόνες